Privacy-Verklaring

Buro ekSTRAVERt voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Buro ekSTRAVERt heeft persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te optimaliseren en te waarborgen. Buro ekSTRAVERt verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Buro ekSTRAVERt en/of omdat je deze zelf aan Buro ekSTRAVERt verstrekt.
De gegevens die Buro ekSTRAVERt verwerkt zijn:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via mail, SMS, Whatsapp en telefonisch.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Buro ekSTRAVERt werkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het invullen van achteraf van een referentie.
  • Factureren n.a.v. het gebruik maken van de diensten van Buro ekSTRAVERt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen.

Beveiliging

Op de website gebruikt Buro ekSTRAVERt het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Google Analytics

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Buro ekSTRAVERt heeft hier geen invloed op. Buro ekSTRAVERt heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Vanaf de website ekstravert.eu worden cookies verstuurd in verband met Google Analytics.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Buro ekSTRAVERt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je hebt het recht om te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen met anderen

Buro ekSTRAVERt verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.