Provocatieve Coaching

Een frisse wind waait door de coachingswereld: Provocatief coachen. 

Provocatieve coaching is gebaseerd op de provocatieve therapie die Frank Farrelly in de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld. Farrelly, van oorsprong psychotherapeut, ontwikkelde deze methode nadat hij had ontdekt hoeveel succes hij boekte als hij cliënten precies vertelde wat er in hem opkwam, juist ook de negatieve dingen. Uit zijn manier van werken zijn technieken gedestilleerd die een coach afhankelijk van de loop van het gesprek toepast. 

Bij Provocatieve coaching gaat het om een subtiel samenspel tussen contact, humor en provocatie. 

CONTACT = warmte =  openheid= empathie/Compassie (Archetypische energie)

 HUMOR = relativering = nieuwe kaders = ‘laughing state’

 PROVOCATIE = uitdaging = tegenstroom = vertrouwen/Kracht (Archetypische energie)

De Provocatieve coach:

 • daagt je uit tot verandering!
 • leert je je te verweren en eigen oplossingen te bedenken!
 • legt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen bij jezelf!
 • speelt ‘de advocaat van de duivel’!
 • overdrijft en dramatiseert graag en vindt de problemen van jou ‘prachtig’!
 • relativeert ‘ellende’, gaat geestelijke kronkels met ‘spot’ te lijf en durft met humor de absurditeit van het leven aan te snijden!
 • gaat uit van het principe: ik zeg wat ik denk!

De coachee:

 • komt in verzet tegen de coach en leert zeggen wat ze denkt!
 • komt zelf met oplossingen aandragen!
 • houdt op met verklaringen zoeken en gaat beginnen met veranderen!
 • krijgt vertrouwen in het bereiken van eigen doelen!
 • leert lachen om eigen problemen!
 • leert kanten van zichzelf accepteren waar zij ‘vroeger’ niet over wilde praten!
 • gaat realistischer tegen het leven aankijken!
 • wordt assertiever!
 • zelfredzaamheid en zelfvertrouwen worden versterkt!

Wil je op een uitdagende manier je problemen te lijf gaan?

Provocatieve coachingstrajecten duren meestal niet langer dan vijf gesprekken. De coach verdoet namelijk geen tijd met het zoeken naar een oorzaak of het labelen van een probleem. De meeste mensen veranderen binnen een paar gesprekken en stellen zich al krachtiger, actiever en assertiever op.