RET Jezelf!

“Gepieker over problemen, ergernis, gevoelens van onmacht en onrecht”  

Veel mensen hebben dagelijks te maken met deze bron­nen van spanning en onrust. Vaak legt men de oorzaak bij de situatie en niet zozeer bij zichzelf. Ten onrechte, want veel van deze narigheid wordt veroorzaakt door de manier waarop we tegen de situatie aankijken en onze fantasie de vrije loop laten.  

Het uitgangspunt van de Rationele Effectiviteits Training is dat elk mens in staat is greep te krijgen op zijn proble­men (van welke aard dan ook), als hij er maar in slaagt controle te krijgen over zijn manier van denken. Onze manier van denken bepaalt immers hoe we tegen het leven en de problemen daarbij aankijken. 

“Het zijn niet de dingen zelf die ons van streek maken, maar de manier waarop we er tegen aan kijken”. (aldus Epictetus) 

In deze workshop maak je kennis met hoe je op een meer posi­tieve en rationele manier om kunt gaan met allerlei situaties in je leven.  

De workshop is als volgt opgebouwd: 

1.    Uitgangspunten van de RET
2.    Denken en voelen
3.    Rationeel en irrationeel denken
4.    Productieve en niet productieve gevoelens
5.    Rationele zelfanalyse
6.    Basisoefeningen